Doelgroepen

Het OCS ondersteunt de cursisten bij het verwerven van bekwaamheden nuttig voor de uitoefening van hun job. Jongeren, volwassenen, werknemers of werkzoekenden; elke opleiding wordt steeds georganiseerd als antwoord op een reële behoefte en op maat van de cursisten. Zo haalt iedere deelnemer het maximum uit de opleiding. Bovendien verhoogt dit ook de acceptatie en de implementatie op de werkvloer nadien.

Het OCS werkt dagelijks aan de vorming en dus ook aan de werkgelegenheidskansen van
risicogroepen:

  • laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werkzoekenden, al dan niet vergoed;
  • langdurig werklozen;
  • laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeiders van de sector;
  • arbeiders van de sector die minstens 45 jaar oud zijn;
  • arbeiders van de sector wiens kwalificatie niet meer aangepast is aan de evolutie van het beroep.