Wie zijn we?

Het OCS organiseert allerhande beroepsopleidingen in het kader van de schoonmaak van gebouwen.
Daar blijft het niet bij. Ook voor andere activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de Schoonmaak (PC 121) worden passende opleidingen ingericht.

De cursussen van het OCS zijn altijd gericht op de introductie van nieuwe technieken en de
verbetering van arbeidsomstandigheden. Het opleidingenaanbod is erg gevarieerd en het resultaat
van de input van ondernemers en hun medewerkers.

Het OCS zorgt ook voor de redactie en publicatie van cursussen en opleidingsmaterieel, voert studies
uit en richt de nodige vormingscentra op.

Het OCS speelt eveneens een belangrijke rol bij outplacement. Zeker voor de zogenaamde
risicogroepen zijn de kennis en de vaardigheden opgedaan tijdens een OCS-opleiding, een essentiële
troef voor toekomstige tewerkstelling.