OIRA Schoonmaak

De OIRA-tool (Online Interactive Risk Assessment-online interactieve risicoanalyse) is een instrument dat de schoonmaakondernemingen kunnen gebruiken om de risico's op de werkvloer en op de specifieke werkposten in kaart te brengen.
De resultaten uit deze analyse kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een Actieplan veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Dit alles om het welzijn en de gezondheid van uw werknemers gedurende hun hele loopbaan te garanderen.

Een jaarlijkse risicoanalyse en een jaarlijks actieplan zijn wettelijk verplicht en dit geldt onverminderd voor de professionele schoonmaak.
De OIRA-tool stelt een onderneming in staat om desgewenst autonoom aan deze verplichting te voldoen.

OIRA is een initiatief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. OIRA-schoonmaak werd samengesteld in nauwe samenwerking met de sociale partners van PC 121 (ABSU-ABVV-ACV) en een aantal deskundigen.
De OIRA-tool wordt beheerd door Oiraproject.eu. U kan daar registreren voor de tool of een proefsessie draaien. Meer uitleg op de website.

Ga naar OIRA-schoonmaak

Download een Word-document met de OIRA-tool schoonmaak

Ga naar OIRAproject.eu