Syndicale vormingen

Programma syndicale vorming

Hierna volgt een overzicht van cursussen of seminaries die worden georganiseerd door vakverenigingen of door hun beroepscentrales. De cursussen vinden plaats tijdens de normale arbeidsuren en zijn gericht op de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de deelnemers. Lees meer