Taaltraining en taalcoaching Nederlands

 

Voor de vele anderstalige arbeiders die in de schoonmaak werken of aan de slag willen gaan, is Nederlands vaak een struikelblok.
Voor mensen die graag Nederlandse willen leren, zijn de mogelijkheden Legio en onze taal  hoeft op termijn voor hen geen probleem te blijven.
Enkele mogelijkheden :


Centra voor Volwassenonderwijs

Verspreid over Vlaanderen zijn er een 40-tal Centra voor Volwassenonderwijs die genormaliseerde cursussen NT2 (Nederlands als 2de taal) op alle ERK-niveaus aanbieden. Deze CVO's bieden soms ook focuscursussen aan die specifiek op een bepaald doelgroep of functie gericht zijn. Raadpleeg hier de lijst van deze CVO's


Naast de bredere leergangen bestaan er ook meer praktische taaltrainingen die specifiek op de werksituaties gericht zijn.

VDAB. Nederlands op de werkvloer plus

Arbeiders met beperkte kennis van het Nederlands kunnen gratis taalcoaching krijgen, een taalcoaching van de VDAB die zich toespitst op de directe communicatie in de werkomgeving. Lees meer…

Nederlands op de werkvloer: andere organisaties

De VDAB biedt nog uitsluitend de plus-formule aan, de formule die ook de Nederlandstalige collega's en leidinggevenden mee in de taalopleiding betrekt.
Houd u het liever bij de gewone formule? Dat kan nog steeds. Voor die opleidingen heeft de VDAB enkele externe partners in de arm genomen. U kan zelf kiezen met welke organisatie u liefst in zee gaat.
Ook bij deze organisaties is de opleiding in veel gevallen gratis voor personeel dat nog geen volledig jaar in dienst is en aan de voorwaarden voldoet. Voor arbeiders uit PC121 komen deze taalcoaching ook in aanmerking voor loonsubsidies.
De lijst van deze organisaties met de contactgegevens kan u hier vinden.


Nederlandse taalondersteuning voor theoretisch examen rijbewijs B

Mobiliteit, ook vaak een probleem. Voor arbeiders zonder rijbewijs of arbeiders met een rijbewijs dat in België niet gehomologeerd kan worden, is de enige oplossing hier een rijbewijs te halen. En dan blijkt Nederlands ook weer het struikelblok te zijn.
Enkele Centra voor Volwassenonderwijs spelen in op deze leemte, en organiseren een leergang Nederlandse taalondersteuning voor het theoretisch examen rijbewijs B.
Wat is het: een taaltraining die gericht is op het verwerven van de terminologie en het taalgebruik dat gebezigd wordt in de theorielessen en op het examen.
Wat is het niet: theorielessen rijbewijs en wegcode
Let op. Deze cursussen zijn populair en vaak snel volgeboekt
Let ook op: enkele CVO' stellen hier bijkomende voorwaarden, zoals bv al eerder zijn ingeschreven op een cursus NT2 of een minimum aan kennis Nederlands.
Waar? Download hier de lijst