Wegwijs in opleidingen Nederlands

 

Voor de vele anderstalige arbeiders die in de schoonmaak werken of aan de slag willen gaan, is Nederlands vaak een struikelblok. We geven hier een overzicht van de bestaande mogelijkheden om Nederlands te leren.
Voor u als werkgever is het prettig dat u in het Nederlands met uw personeel kan communiceren.
Daarnaast is er het commercieel voordeel: minder tijdverlies door communicatieproblemen of verkeerd begrepen en verkeerd uitgevoerde opdrachten.
En niet onbelangrijk: bij opdrachten voor de Vlaamse overheid of voor officiële instanties wordt regelmatig geëist dat het schoonmaakpersoneel voldoende Nederlands spreekt of ten minste Nederlands leert.

Het opleidingscentrum wil ook hier een duit in het zakje doen.

NODW: Nederlands op de werkvloer via de VDAB

Deze opleidingen worden vanaf  2022 niet langer aangeboden door de VDAB. Lopende opleidingen worden nog afgewerkt, maar de VDAB start voorlopig geen nieuwe trainingen meer op.

Nederlands op de werkvloer: andere organisaties

Hebt u anderstalig personeel dat nog geen jaar in dienst is? In dat geval kan u nog terecht bij enkele andere organisaties die Nederlandse taalcoaching aanbieden. Deze organisaties zijn aangesloten bij het Sterpunt Inclusief Ondernemen (De werkplekarchitecten). U kan zelf kiezen met welke organisatie u liefst in zee gaat.
Bij deze organisaties is de opleiding gratis als uw personeel nog geen jaar in dienst is en aan enkele bijkomende voorwaarden voldoet. Voor deze taalcoachingen kunnen eveneens loonsubsidies bij ons worden aangevraagd. De lijst van deze organisaties met de contactgegevens kan u hier vinden.

NT2: CVO en LIGO

NODW is een korte, praktijkgerichte training om in de werkomgeving een minimumcommunicatie mogelijk te maken. Voor een bredere taalverwerving, op termijn de beste keuze, is het veel beter om Nederlands te volgen in een CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) of bij LIGO (de vroegere centra voor basiseducatie).
Voor veel anderstaligen is dit trouwens een vereiste: het maakt deel uit van hun verplichte inburgeringstraject.

Verspreid over Vlaanderen zijn er een 40-tal Centra voor Volwassenonderwijs die genormaliseerde cursussen NT2 (Nederlands als 2de taal) op alle ERK-niveaus aanbieden.
Mensen met weinig scholing, met een alfabetiseringsachterstand of met een andere leerbeperking kunnen naar een LIGO (de nieuwe naam voor de centra voor basiseducatie).

De inschrijving in een CVO of een LIGO gebeurt met een intakegesprek, waar bepaald wordt welke cursus het meest geschikt is in functie van het niveau en de praktische mogelijkheden van de kandidaat. Deze intake wordt gedaan door een lokale afdeling voor Inburgering en Integratie of door een van de zelfstandige agentschappen (Atlas in Antwerpen, In-Gent in Gent, Huis van het Nederlands in Brussel). De plaatselijke CVO's en de LIGO's vermelden hierover de details.

Het OCS stelt het subsidiesysteem open voor de arbeiders uit pc121 die Nederlands gaan volgen op een CVO of een LIGO.

Opgelet: hier zijn voorwaarden aan verbonden, om verassingen te vermijden is het zeker nodig om opleidingen NT2 mee op te nemen in een opleidingsplan, of hiervoor een aparte aanvraag vóór aanvang van de cursus in te dienen.

Focuscursussen

CVO's bieden vaak ook focuscursussen aan die specifiek op een bepaald doelgroep of functie gericht zijn. Veel CVO's geven ook aan open te staan voor samenwerking met bedrijven of organisaties. (BV veiligheid en rijbewijs) Raadpleeg hier de lijst van deze CVO's.

Nederlandse taalondersteuning voor theoretisch examen rijbewijs B

Voor arbeiders zonder rijbewijs of arbeiders met een rijbewijs dat in België niet gehomologeerd kan worden, is de enige oplossing hier een rijbewijs te halen. En ook dan is Nederlands het struikelblok.
Veel CVO's bieden Nederlandse taalondersteuning aan voor het theoretisch examen rijbewijs B. In principe is dit enkel een taalondersteuning die gericht is op het verwerven van de terminologie en het taalgebruik dat gebezigd wordt in de theorielessen en op het examen.

De LIGO's gaan verder: zij geven een bredere begeleiding naar het theoretisch examen. Deze begeleiding is in principe beperkt tot mensen met een leerbeperking of een alfabetiseringsachterstand of mensen die herhaaldelijk mislukten op het theorie-examen.

Hou er rekening mee dat deze cursussen populair zijn en snel volgeboekt geraken.

Instituten voor levende talen

Om volledig te zijn, moeten we ook de Universitaire Taalinstituten vermelden. Deze geven zeer intensieve lessen Nederlands. In principe enkel voor hooggeschoolden of mensen die makkelijk en snel een vreemde taal leren. Hiervoor geven wij GEEN subsidies.

Privé-opleiders

Privélesgevers of commerciële opleidingsinstanties die betaalde lessen Nederlands aanbieden: hoewel deze instellingen op bedrijfsniveau interessant kunnen zijn voor korte intensieve cursussen, geven zij geen officiële diploma's. Het aanbod van lessen NT2 is sterk gereglementeerd en deze instituten kunnen en mogen geen erkende diploma's of certificaten afleveren.

Links:

Aanvraag reservatie van subsisdies voor NT2
Aanwezigheidsattesten NT2
Betalingsverzoek NT2


NODW: andere organisaties
CVO introductiepagina
CVO overzicht
CVO die lessen Nederlands voor rijbewijs aanbieden
LIGO introductiepagina