Opleidingen voor werknemers

Onder de noemer ‘Opleidingen voor werknemers’ onderscheiden we 7 categorieën:

Cursus schoonmaaktechnieken

Een cursus van 25 uur per arbeider, waarvan 2 uur sociale vorming gegeven door de syndicale organisaties en 4 uur ergonomie gegeven door een kinesitherapeut of een licentiaat in de ergonomie. Lees meer

Cursus industriële reiniging - milieu

Een cursus die, per arbeider, wordt samengesteld naar behoefte. De modules sociale vorming, gegeven door de syndicale organisaties, en ergonomie, gegeven door een kinesitherapeut of door een licentiaat in de ergonomie, zijn altijd verplicht te kiezen. Lees meer

Opleiding ruitenwassers

Een cursus gericht op jonge werknemers die mogelijk nog andere cursussen volgen. Onder begeleiding van een ploegbaas worden theoretische lessen en demonstraties gegeven, en wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht. Lees meer

Veiligheidsopleiding operationelen

Cursussen, georganiseerd door de schoonmaakbedrijven of door de vzw Opleidingscentrum van de schoonmaak, die gericht zijn op de introductie en verbetering van veilige arbeidsomstandigheden en -technieken. Lees meer

Opleiding rijbewijs C

Opleidingscursus rijbewijs C gericht op oudere werknemers die opteren voor lichter werk en die bij hun huidige werkgever in dienst blijven als chauffeur. De opleiding is tevens een middel om het tekort aan arbeidskrachten die over een rijbewijs C beschikken, op te vangen. Lees meer

Gespecialiseerde cursussen

Cursussen die, per arbeider, worden samengesteld naar behoefte. De keuze en beschrijving van de gekozen modules dient te worden toegevoegd aan de aanvraag tot reservatie van subsidies.

Herhalingscursus

Een cursus van maximum 12 uur per arbeider die heeft deelgenomen aan een basiscursus.

e-learning - Sorteren op het werk

Fost Plus heeft een multimedia elektronische leermodule (e-learning) voor schoonmaakbedrijven met betrekking tot het sorteren van afval ontwikkeld. Lees meer