Terug naar overzicht

Cursus industriële reiniging - milieu

1. BESLISSING

Paritair Comité van de Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

 • Oprichting van de vzw Opleidingscentrum van de schoonmaak op 11 september 1989
 • Beslissingen van 18 februari 1997, 1 december 1997, 14 november 2001 van het directiecomité van het Opleidingscentrum van de Schoonmaak

2. IN AANMERKING KOMENDE OPLEIDINGEN

Cursussen, georganiseerd door of voor rekening van de schoonmaakbedrijven die gericht zijn op de introductie en verbetering van arbeidsomstandigheden en -technieken.

3. BEGUNSTIGDEN

Het arbeiderspersoneel, in dienst bij een schoonmaakbedrijf, aangegeven aan de RSZ onder het voorzetsel 066/.

4. QUOTA VAN DE OPLEIDING PER BEGUNSTIGDE

Per arbeider, samen te stellen naar behoefte, op basis van de voorbeelden hieronder, waarbij de modules sociale vorming (gegeven door de syndicale organisaties) en ergonomie (gegeven door een kinesiterapeut of een licenciaat in de ergonomie) altijd moeten gekozen worden.

5. PROCEDURE

5.1. Vooraf een aanvraag tot reservatie van subsidies indienen bij de vzw Opleidingscentrum van de schoonmaak: Formulier I - Aanvraag tot reservatie van subsidies

Dit formulier vermeldt de gegevens omtrent de onderneming en het personeel en draagt de handtekening van de bedrijfsleider en van de regionale vakbondssecretarissen van het ACV en het ABVV.

Bovendien wordt de naam van de lesgever ergonomie vermeld (kinesiterapeut of licenciaat in de ergonomie).

5.2. Bedrijven die beroep doen op een aan de onderneming externe kinesiterapeut of licenciaat in de ergonomie, kunnen de kosten van de lesgever gedeeltelijk recupereren ten aanzien van de vzw Opleidingscentrum van de schoonmaak (maximum 186 € per cursus van 4 uren) op voorlegging van een copie van de factuur en het bewijs van betaling van deze laatste.

5.3. Tijdens de opleiding laat de organisator een aanwezigheidslijst invullen: Formulier II - Aanwezigheidslijst arbeidersopleidingen

Dit formulier wordt ingevuld per lesdag en vermeldt:

 • Naam en handtekening van de lesgever
 • Naam, voornaam, nationaal register nummer en handtekening van de deelnemers
 • Nummers van de onderwezen modules, met opgave van het aantal uren

5.4. Aan het eind van de opleiding dient het schoonmaakbedrijf een aanvraag tot uitkering van subsidies in bij de vzw Opleidingscentrum van de schoonmaak door middel van Formulier III - Aanvraag uitkering subsidie

Bij de aanvraag tot uitkering worden de formulieren II toegevoegd. Voor cursussen, georganiseerd vanaf 1 mei 2002, zal elke aanvraag tot uitkering van subsidies, zonder toevoeging van de formulieren II, geweigerd worden.

Het recht op uitkering van de subsidies verjaart na 3 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de cursus plaatsvond.

6. INHOUD VAN DE CURSUS – voorbeelden

Bedrijven die hun gading niet terugvinden in deze modules kunnen zelf de inhoud van hun lessenpakket samenstellen en voegen de beschrijving van hun modules bij deze aanvraag tot reservatie van subsidies (Formulier I - Aanvraag tot reservatie van subsidies).

Door een keuze te maken uit onderstaande modules kan u een cursus industriële reiniging - milieu samenstellen.

Het aantal uren, opgegeven per module is indicatief en kan variëren naargelang de instelling die de cursus verzorgt.

Module 1. - Rijbewijs C
Inhoudelijk Aantal uren
Rijbewijs C 18,00 u
Module 2. - ADR Rijbewijs
Inhoudelijk Aantal uren
ADR Rijbewijs 28,00 u
Module 3. - Adembescherming
Inhoudelijk Aantal uren
Adembescherming 16,00 u
Module 4. - Vacuümtechnieken
Inhoudelijk Aantal uren
Vacuümtechnieken 20,00 u
Module 5. - Hogedruktechnieken
Inhoudelijk Aantal uren
Hogedruktechnieken 20,00 u
Module 6. - Stralingsbescherming
Inhoudelijk Aantal uren
Stralingsbescherming 72,00 u
Module 7. - Basistraining adembescherming
Inhoudelijk Aantal uren
Basistraining adembescherming 4,00 u
Module 8. - Onderhoud adembeschermingstoestellen
Inhoudelijk Aantal uren
Interne werkorganisatie adembeschermingstoestellen 2,00 u
Intern praktisch onderhoud 4,50 u
Ademfysiologie 4,50 u
Adembeschermingstoestellen 4,00 u
Meettoestellen 4,50 u
Meetmethoden 4,00 u
Interne administratie onderhoud 2,00 u
Interne evaluatie onderhoud maskers 4,50 u
Totaal 30,00 u
Module 9. - Brandwacht
Inhoudelijk Aantal uren
De vergunning van brandgevaarlijk werk
 • waarom vergunningen
 • wanneer is de V-vergunning verplicht
 • wie schrijft de V-vergunning uit
 • wie ontvangt de V-vergunning
 • wie is waarvoor verantwoordelijk
1,25 u
Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
Kleine blusmiddelen en hun gebruik
Praktische raadgevingen om het ontstaan van brand te voorkomen
1,50 u
Blusmethoden met:
 • draagbare snelblussers
 • brandslangen
1,00 u
Praktische oefeningen - gebruik van kleine blusmiddelen 2,00 u
Totaal 5,75 u
Module 10. - Basistraining voor gaspakdragers
Inhoudelijk Aantal uren
Basistraining voor gaspakdragers 8,00 u
Module 11. - Hogedrukmachinist
Inhoudelijk Aantal uren
Hogedrukmachinist 24,00 u
Module 12. - Hogedrukspuiter
Inhoudelijk Aantal uren
Hogedrukspuiter 24,00 u
Module 13. - Opleiding ioniserende straling
Inhoudelijk Aantal uren
Opleiding ioniserende straling 20,00 u
Module 14. - Veiligheid
Inhoudelijk Aantal uren
Voorkomen van arbeidsongevallen
Algemene produktinformatie
Persoonlijke beschermingsmiddelen
1,00 u
Machines
Gebruik van ladders
Persoonlijke hygiëne
1,00 u
Totaal 2,00 u
Module 15. - Kwaliteitsborging ISO 9002
Inhoudelijk Aantal uren
Wat is kwaliteitsborging
Waarom werd dit systeem ingevoerd
Hoe wordt het certificaat verkregen en behouden
1,00 u
Kwaliteitsbeleid 3,00 u
Totaal 4,00 u
Module 16. - Contacten met klanten en collega-werknemers
Inhoudelijk Aantal uren
Ten aanzien van de klant 1,00 u
Ten aanzien van collega-werknemers 1,00 u
Totaal 2,00 u
Module 17. - Sociale aspecten
Inhoudelijk Aantal uren
Arbeidsvoorwaarden en voordelen Sociaal Fonds 2,00 u
Totaal 2,00 u
Module 18. - Ergonomie
Inhoudelijk Aantal uren
Ergonomie in de schoonmaak 4,00 u
Totaal 4,00 u

7. FORMULIEREN AANVRAAG RESERVERING EN AANVRAAG UITKERING VAN DE SUBSIDIES

Formulier I - Aanvraag tot reservatie van subsidies
Formulier II - Aanwezigheidslijst arbeidersopleidingen
Formulier III - Aanvraag uitkering subsidie
 


Terug naar boven