Terug naar overzicht

Vormingsprogramma ruitenwassers

1. WAAROVER MOET DE FIRMA BESCHIKKEN

 • Een leslokaal
 • Een DVD-speler of een computer
 • Didactisch materiaal ( bord, papier, …)
 • Basismateriaal voor het ruitenwassen

2. WIE KOMT IN AANMERKING OM DE OPLEIDING TE VOLGEN

 • Jonge werklozen
 • Jongeren die nog andere cursussen volgen en die part – time aan onze opleiding deelnemen (3 à 4 dagen per week)
 • Voorafgaandelijke voorwaarden :
  - De lagere school afgemaakt hebben
  - Eén der landstalen machtig zijn
  - Een medisch onderzoek ondergaan teneinde de fysieke bekwaamheid na te gaan (spierletsel en duizeligheid)

3. INHOUD VAN DE CURSUS

De leerlingen moeten begeleid worden door een ploegbaas van de firma.
Per ploegbaas mogen er maximum 5 tot 6 leerlingen aangenomen worden.
De theoretische lessen en enkele demonstraties worden verzorgd door de firma en zouden ongeveer een halve dag per week in beslag moeten nemen, de rest van de week wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht.
Gedurende de duur van de cursus zal er controle uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger van de VZW Opleidingscentrum van de Schoonmaak.

Na drie maanden tewerkstelling wordt de leerling ruitenwasser geacht het volgende te kunnen

 • Wassen van ruiten gelijkvloers (vitrines) - buitenzijde, waarbij enkel gecontroleerd wordt op veiligheidsaspecten en op kwaliteit van de uitvoering en dus niet op kwantiteit (aantal ruiten en tempo);
 • Beleefdheid van ruitenwasser ten opzicht van de klant;
 • Afleveren ingevuld cursusboek voor de cursist.

Na zes maanden tewerkstelling wordt de leerling ruitenwasser geacht het volgende te kunnen

 • Reinigen van klein glas;
 • Reinigen van houten en metalen omlijstingen;
 • Wassen van ruiten binnenzijde, zonder beschadiging of vervuiling van interieur en vloer van bureel;
 • Beschermingsmaatregelen interieur;
 • Basiskennis producten.

Na negen maanden tewerkstelling wordt de leerling ruitenwasser geacht het volgende te kunnen

 • Tempo wassen van ruiten;
 • Kennis veiligheidsharnas en veiligheidsaspecten + praktische test;
 • Wassen van ruiten staande op ladder;
 • Afnemen, opleggen en opbinden van ladders op imperiaal en veilige plaatsing van ladder voor wassen van ruiten gelijkvloers en eerste verdieping;
 • TOETS over videofilm ABSU.

4. MATERIËLE OMSTANDIGHEDEN

 • De leerlingen worden vanaf het begin van de cursus tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
 • Tijdens de duur van de opleiding (negen maanden) worden de leerlingen betaald volgens het loon van de categorie 1A.
  Opgelet, verloning in de categorie 1A voor ruitenwassers in opleiding, is uitsluitend mogelijk in het kader van een opleiding die wordt gesubsidieerd door de VZW Opleidingscentrum van de Schoonmaak.
 • Na een geslaagde opleiding en tot 11 maanden anciënniteit heeft de werknemer recht op het loon van de categorie 4B, van 12 tot 17 maanden anciënniteit ontvangt hij het loon van de categorie 4C en vanaf de 18de maand anciënniteit dat van de categorie 4D. (zie artikel 2, classifikatie der functies van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie)
 • Voor elk kwartaal dat de werkgever les heeft gegeven en na controle door een vertegenwoordiger van de VZW Opleidingscentrum van de Schoonmaak, ontvangt de werkgever een subsidie van € 1.905 per leerling

Formulier subsidieaanvraag vormingsprogramma ruitenwassers

  

  

  


Terug naar boven